Náš servis se specializuje na opravy elektroniky ovladačů rychloběžných vrat.
V této oblasti jsme evropským lídrem.


Opravy provádíme pro servisní firmy,
servisy výrobních podniků a oddělení provozní údržby různých koncových Zákazníků,
jako jsou průmyslové firmy nebo obchodní řetězce.

Stranu www.naprawa-sterownikow.com.pl/cz/
jsme vytvořili s cílem oslovit větší počet Zákazníků na území Českou republiku.

Internetová stránka celé činnosti naší firmy se nachází na adrese: www.bramy-serwis.pl

DOPORUČUJÍ NÁS

[ k přečtení referencí, kliknout na logo firmy ]
Westhof Bio Samsung Amica Saturn Qantos Lanzi Nastrificio

Jaká zařízení opravujeme?

Specializujeme se na opravy ovladačů rychloběžných vrat všech výrobců na trhu.

Největší zkušenosti máme se zařízeními:
EFA-CON
EFA-TRONIC
TST FUS, TST FUE,
TST FUE-2, TST FU3E,
TST WU, TST FUZ2,
TST FUF2, TST FU3F
BK 150 FUEH
BK 150 FUE-1
AK 500 FUE-1
Příklady značek na opravených deskách elektroniky:

FE 454/4, FE 490/2
FE 537 / 3.1, FE 542/2, FE 542/4, FE 542/4.1 FE 542/6, FE 542/6, FE 542/7, FE 543/2, FE 563/2, FE 579/1
FE 604/1, FE 604/2, FE 605/2, FE 605/3, FE 635/4.1, FE 642/2
FE 804/4, FE 834/4, FE 834/4.1, FE 858/2.2

Provádíme rovněž opravy jiných typů zařízení* - neuvedených ve výše uvedeném seznamu.
Máme zkušenosti se servisem nových i velmi starých zařízení, která byla vyrobena dokonce již v roce 1995.

* Neprovádíme diagnostiku / opravy zařízení pro individuální Zákazníky.

Jaké závady opravujeme?

Ovladače rychloběžných vrat vykazují různé druhy závad, přičemž na většinu z nich máme vypracovanou metodiku oprav.
Příklady jsou uvedeny v následující tabulce:

Chyba / příznaky

F752 – problém s komunikací mezi ovladačem a počítačem otáček v pohonu, vrata mohou být provozovány pouze v režimu „mrtvého muže“

F519 – problém s vestavěným frekvenčním měničem, který zcela znemožňuje pohyb pohonu vrat

E/F201, E/F211, E/F212 – problém s obvody nouzového zastavení, který zcela znemožňuje pohyb vrat

F915, F921, F910 – interní chyba elektroniky ovládače znemožňuje pohyb vrat

displej ovládače je tmavý - problém s vnitřním napájením ovládače

displej ovládače bliká, svítí červená dioda nad displejem - zkrat v jednom z obvodů znemožňující spuštění ovladače
95%

úspěšných
oprav

12

měsíců
záruka

3 - 5

pracovních
dnů

FAQ - NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Jak rozeberu ovladač brány? Pouze kompletní zařízení nebo elektronika?

Kolik stojí oprava ovladače?

Pro většinu typů ovládačů máme předem stanovené ceny oprav. Ohodnocení je prezentováno na individuální dotaz potom, co Zákazník popíše, jaké problémy se vyskytly u daného zařízení. Pokud nelze zařízení opravit - účtujeme pouze poplatek za vrácení poškozeného ovladače.

Jaká je úspěšnost oprav?

Dokážeme opravit 95% přijatých ovladačů. Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím úspěšnost nebo neúspěšnost je skutečnost, zda někdo, kdo nemá dostatečné znalosti a zkušenosti, se pokoušel o provedení opravy sám. V takových případech naše úspěšnost klesá do 50%, z důvodů neúmyslného způsobení dalších poškození, se kterými se již nedá nic dělat.

Poskytujete záruku na opravená zařízení?

Ano, poskytujeme dvanásťmesačnú záruku na opravu. Podmínkou je montáž / správné připojení a uvedení do provozu našimi servisními techniky. Pokud se Zákazník cítí schopen uvést do provozu zařízení na vlastní riziko, může počítat s naší plnou podporou prostřednictvím telefonického / e-mailového poradenství.

Mám zájem o provedení opravy, chci však znát její náklady, jak mám postupovat?

Je třeba poslat e-mail vedoucímu servisu na následující adresu:
Minimální informace, které potřebujeme pro ohodnocení, jsou: fotografie nebo uvedení modelu/typu poškozeného ovladače a popis poruchy - jak se projevuje během provozu vrat. Později, po akceptaci nákladů, potřebujeme rovněž fotografie: celých vrat, typového štítku vrat a typového štítku pohonu.

Akceptoval jsem náklady na opravu, co dále?

Celý ovladač bezpečně zabalte (včetně zadního a předního krytu). K zásilce přiložte krátký dopis - objednávku opravy spolu s údaji o Vaší firmě, osobními údaji kontaktní osoby (jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo), jakož i stručný popis toho, co se s tímto zařízením děje.

Balíček zašlete na adresu:

BRAMY – SERWIS
ul. Mickiewicza čís. 26
64-510 Wronki
Polsko

Jakmile obdržíme ovladač - dozvíte se o tom. Budeme Vás průběžně informovat o pokroku v diagnostice/opravě prostřednictvím našeho autorského servisního systému.
Po dokončení opravy, zařízení podrobíme cyklickému testování - provádíme několik tisíc cyklů, abychom provedli kontrolu správnosti funkcí.

Jak dlouho trvá oprava? Kdy dostanu ovladač zpět?

Předpokládaná doba opravy - od chvíle, kdy obdržíme balíček do odeslání faktury za opravu, trvá několik pracovních dnů. Po obdržení potvrzení o převodu objednáváme kurýra pro vyzvednutí funkčního ovladače. V případě stálé spolupráce se servisními firmami nebo výrobními servisy nabízíme odloženou splatnost.

Máte ovladače na prodej?

.
Ano, navštivte prosím naši speciální stránku: https://szybkarolka.pl/katalog-sterownikow/

Pokud po přečtení výše uvedeného popisu máte na nás další dotazy,
kontaktujte nás prosím:

+48 733 752 915

Komunikujte s námi v angličtině.
Služba vyvinutá v rámci programu
Technologie šetrné k životnímu prostředí